MDK

Kategoria: Użyteczność publiczna

Zespół: Krystian Zagródka, Anna Motyka, Patrycja Baran, Justyna Jastrzębska, Adam Michałowy

Konkurs: 3 miejsce

Rok: 2022

Koncepcja nowego gmachu Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie nawiązuje do zwartej struktury urbanistycznej rynku oraz formy i podziału funkcjonalnego znajdujących się w jego otoczeniu zabytkowych zabudowań. Bryła budynku stanowi interpretację historycznej architektury okolicy – dzięki czemu nie odcina się od otoczenia, ale stanowi jego nowoczesną kontynuację.

Na najniższym piętrze, poza reprezentacyjnym wejściem zlokalizowano sale warsztatowe, o bardziej kameralnym charakterze, które – dzięki istniejącemu ukształtowaniu terenu – udało się doświetlić naturalnym światłem. Arkadowa forma tej kondygnacji nawiązuje do łukowych sklepień murowanych w piwnicach kamienic.

Na kolejnym piętrze zlokalizowano sale główne o dużej powierzchni. Dzięki połączeniu ze starą częścią MDK, można dostać się do nich z poziomu rynku.

Wyżej znajduje się reprezentacyjna galeria z widokiem na park oraz sala teatralno-kinowa z miejscami dla 300 osób. Wyniesienie tego pomieszczenia pozwoliło uzyskać prostą oś komunikacyjną, łączącą kolejno rynek, zabytkową i nową część MDK oraz przestrzeń parkową na wolnym powietrzu.

Wszystkie kondygnacje połączyło foyer, które znajduje się na końcu osi prowadzącej od rynku. Foyer tworzy reprezentacyjną strefę wejściową od strony parku.

Zobacz nasze projekty:
crossmenu