TBS Bielsko-Biała

Kategoria: Mieszkalne, Usługowe, Wielorodzinne

Powierzchnia: 12 000 m2

Zespół: Krystian Zagródka, Anna Motyka, Patrycja Baran, Patrycja Bartos, Artur Gała, Adam Michałowy

Konkurs

Rok: 2023

Koncepcja projektu opiera się na przekonaniu, że osiedle mieszkaniowe powinno stanowić centralne miejsce spotkań, odpoczynku i integracji mieszkańców, jednocześnie będąc skutecznie odseparowane od czynników negatywnych. Działka, charakteryzuje się znacznymi różnicami wysokości terenu i dużą ilość drzew od strony zachodniej. Ten naturalny kontekst wykorzystano, kreując projekt składający się z czterech prostokątnych budynków o minimalistycznej formie, rozlokowanych w miejscach o najmniejszym zadrzewieniu. Dzięki temu działka została podzielona na dwie istotne części: zielony szlak, dedykowany wypoczynkowi i aktywności oraz przestrzeń komunikacyjną umożliwiającą dojazdy do budynków.

Zielony szlak stanowi centralny element projektu, oferując mieszkańcom miejsce rekreacji i relaksu. Został zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystać istniejący drzewostan, podnosząc jakość przestrzeni i dostarczając atrakcji, takich jak plac zabaw, ogródki społeczne, ogrody deszczowe, szachy plenerowe, ławki w zacienionych miejscach oraz zadrzewiony plac stanowiący główne miejsce spotkań oraz formalne centrum całego osiedla. Tuż obok skweru została zlokalizowana świetlica środowiskowa oraz klub dla osób starszych.

Komunikacja kołowa na działce została zminimalizowana, skoncentrowana głównie we wschodniej części, zapewniając mieszkańcom łatwy dostęp do parkingów i ułatwiając służbom miejskim dojazd do budynków.

Budynki zostały zaprojektowane jako zwarte prostopadłościenne bryły, wkomponowane w istniejące nachylenie terenu. Wykorzystanie naturalnego spadku w niższej części budynków umożliwia łatwe przemieszczanie się pomiędzy strefą komunikacyjną a zielonym szlakiem. Wejście w najniższej części budynku pełni także funkcję strefy technicznej, co przyczynia się do oszczędnego wykorzystania przestrzeni na wyższych kondygnacjach. Dwa budynki czterokondygnacyjne i dwa budynki pięciokondygnacyjne zostały tak rozmieszczone na działce, aby nie tylko uniknąć przesłaniania, ale także zapewnić mieszkańcom dostęp do naturalnego światła i widoków na otaczającą przyrodę. Charakterystyczne loggie nadają budynkom rytmiczną elewację, tworząc unikalny detal architektoniczny, który jednocześnie pełni funkcję przestrzeni do wypoczynku. Forma loggii została zaplanowana tak, aby nie zacieniać wnętrz, a jednocześnie zapobiec nadmiernemu przegrzewaniu się mieszkań.

Elewacja oferuje harmonię pomiędzy formą a funkcją, tworząc nowoczesne i przyjazne środowisko dla przyszłych mieszkańców. Ideą projektu jest stworzenie nie tylko funkcjonalnej przestrzeni mieszkalnej, lecz także zintegrowanej społeczności.

Zobacz nasze projekty:
crossmenu