Rozbudowy i przebudowy obiektów

Wykonujemy pełno branżowe projekty budowlane rozbudów, nadbudów, przebudów istniejących budynków mieszkalnych / budynków usługowych wraz z wystąpieniem do urzędu / starostwa w imieniu inwestora z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę.

crossmenu