TBS Stargard

Kategoria: Mieszkalne, Usługowe, Wielorodzinne

Powierzchnia: 12 000 m2

Zespół: Krystian Zagródka, Anna Motyka, Artur Gała, Adam Michałowy

Konkurs

Rok: 2023

Koncepcja opiera się na założeniu, że przestrzeń publiczna powinna być postrzegana jako miejsce spotkań, odpoczynku oraz integracji mieszkańców. Główną ideą układu budynków jest stworzenie struktury, która wytworzy wewnętrzne miejsca publiczne, które będą pełnić funkcje przestrzeni rekreacyjnych, społecznych
i integracyjnych dla mieszkańców. Osiedle zostało dostosowane do potrzeb osób starszych, rodzin z dziećmi oraz osób młodych, co przyczynia się do poprawy jakości życia i zwiększenia komfortu mieszkańców.

Koncepcja zakłada 9 budynków mieszkalnych i 1 parking wielopoziomowy. W projekcie układu budynków zastosowano zabiegi kompozycyjne w postaci naprowadzeń na budynki będące domknięciem osi widokowych oraz zwężenia perspektywy otwierające widok na przestrzenie publiczne. Naprowadzenia i zwężenia perspektywy pozwalają na ukształtowanie różnych miejsc o różnej skali, od niewielkich placów po większe, ale nadal kameralne przestrzenie.

Umiejscowienie budynków na osiedlu zapewnia optymalne naświetlenie mieszkań w różnych porach dnia. Ponadto, mieszkania nie będą zacienione przez sąsiednie budynki.

W celu zminimalizowania ruchu samochodowego i zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu, miejsca parkingowe zostały zbilansowane w dużej mierze przy głównej drodze, co ułatwia mieszkańcom szybkie i łatwe parkowanie. Dodatkowo, zaprojektowano parking wielopoziomowy, który zwiększa dostępność miejsc parkingowych i minimalizuje potrzebę parkowania samochodów na ulicy.

W ramach koncepcji zostały wyznaczone cztery główne place, które pełnią funkcję stref rekreacji. Każdy
z nich został wzbogacony funkcjonalnym akcentem. Na placu w północnej części założenia znajduje się plac zabaw dla dzieci. Plac środkowy po wschodniej stronie posiada siłownię plenerową, ogród sąsiedzki ze szklarniami oraz zbiornik retencyjny. Trzeci plac posiada zbiornik retencyjny i jest bezpośrednio połączony z czwartym placem stanowiącym przestrzeń dla ogródków gastronomicznych oraz główną strefę wejściową do osiedla. Każdy
z placów posiada elementy małej architektury i jest otoczony zielenią, co sprzyja relaksowi oraz pozytywnie wpływa na estetykę całego kompleksu.

Lokale usługowe zostały rozmieszczone w taki sposób, aby dopełniały projektowane place i przestrzenie publiczne. Dzięki temu mieszkańcy osiedla mają łatwy dostęp do sklepów, kawiarni czy restauracji. Lokale zostały zaprojektowane z myślą o funkcjonalności i estetyce, aby pasowały do otaczającej przestrzeni i tworzyły harmonijne całości. Lokalizacja lokali usługowych na parterach budynków oraz w pobliżu projektowanych placów, umożliwia mieszkańcom szybki i łatwy dostęp do niezbędnych usług bez konieczności wychodzenia poza osiedle.

W koncepcji zaprojektowano także ogródki społeczne ze szklarniami, gdzie mieszkańcy mogą hodować swoje własne uprawy. To nie tylko umożliwia mieszkańcom samodzielne uprawianie zdrowej żywności, ale również pozwala na integrację między sąsiadami oraz rozwijanie zainteresowań związanych z ogrodnictwem.

Zaprojektowane na osiedlu zbiorniki retencyjne pełnią funkcję magazynowania wody deszczowej. Takie rozwiązanie pozwala na zatrzymanie wody na terenie osiedla i kontrolowanie jej odpływu do kanalizacji deszczowej, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powodziowego.

Budynki są projektowane z prefabrykatów, co pozwala na uzyskanie dużej precyzji wykonania i skrócenie czasu budowy. Dzięki zastosowaniu modułów, proces produkcji budynku odbywa się w kontrolowanych warunkach, co zapewnia jakość wykonania i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.

W budynkach znajduje się 10 różnych typów mieszkań, co pozwala na zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. Wśród projektowanych mieszkań znajdują się zarówno te jedno- jak i wielopokojowe
od powierzchni od 25,1 m2 do 64,7 m2.

Zespół budynków zaprojektowany został z myślą o zminimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne oraz z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. W ogrodach przy budynkach zastosowano kompostowniki ogrodowe, co pozwoli na wykorzystanie odpadów organicznych jako naturalnego nawozu do uprawy roślin. Zbiorniki na wodę deszczową pozwalają na gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na wodę z sieci miejskiej.

Zobacz nasze projekty:
crossmenu