Oddziału AK Ordona

Kategoria: Mieszkaniowe

Zespół: Krystian Zagródka, Anna Motyka, Patrycja Baran

Inwestor: Prywatny

Rok: 2021

Teren, na którym powstanie inwestycja został podzielony na dwie strefy: budynków – mieszkalną oraz użytkową, znajdującą się od frontu, na którą składają się zaprojektowane miejsca parkingowe dla przyszłych mieszkańców oraz strefa składowania odpadów. Teren inwestycji uatrakcyjnią także liczne nasadzenia w postaci drzew i krzewów.

Projektowana forma budynku będzie stanowić zespół trzech budynków mieszkalnych, z czego każdy będzie zawierał dwa lokale mieszkalne. Budynki będą wspólnie tworzyły zwartą prostokreślną bryłę. Charakterowi bryle nadają wyraźnie zaznaczone wnęki, w których znajdują się klatki schodowe i wejścia do lokali mieszkalnych. Wnęki zostaną wykończone materiałem nawiązującym do okolicznej zabudowy, która charakteryzuje się lokalną tradycją budowlaną oraz stanowi wartość historyczną miasta i regionu. Bryła budynku została podzielona dzięki rytmicznie rozstawionym otworom okiennym, zarówno na elewacji wschodniej, jak i zachodniej. Elementem nadającym rytm na elewacji są pionowe podziały, które wyznaczają poszczególne segmenty. Narożnik budynku od strony frontowej uatrakcyjnia formę tworząc zacienione tarasy. Dzięki temu zastosowaniu pergoli oraz pionowych stalowych lin do uprawy pnączy (tzw. „zielonych ścian”). To zastosowanie harmonijnie łączy zewnętrzny zielony świat ze strefami mieszkalnymi, przy czym zapewniają one także prywatność oraz akcentują strefy wejściowe. Płaski dach zostanie pokryty powierzchnią biologicznie czynną (tzw. „zielony dach”). Zostaną na nim nasadzone rozchodniki.

Zobacz nasze projekty:
crossmenu