Energoefektywne przedszkole w Michałowicach

Kategoria: Użyteczność publiczna

Zespół: Krystian Zagródka, Anna Motyka, Patrycja Baran

Konkurs

Rok: 2022

Projektowane przedszkole zostało wkomponowane w istniejący układ urbanistyczno-przestrzenny Osiedla Michałowice poprzez zaprojektowanie formy budynku, która ma stanowić tło dla okolicznych obiektów. Widoczna regularność podziałów wprowadza klasyczny kompozycyjny porządek. Zagospodarowanie terenu podzielono na trzy strefy funkcjonalne: wejściową, techniczną i rekreacyjną.

Kolejnym założeniem autorskim było dopasowanie formy do funkcjonalnego podziału terenu. Geometryczna bryła budynku, która charakteryzuje się rytmicznym podziałem elewacji tworzy solidną bazę do powiązania ze sobą różnych funkcji, takich jak nauka, wypoczynek i zabawa. Prosta, monochromatyczna forma zaskakuje przyszłego użytkownika przełamaniem rytmu zapraszającą strefą wejściową. Wypełnione kolorowymi muralami foyer czytelnie przedstawia funkcję budynku. Detale architektoniczne w obiekcie wpływają na rozwój dziecka oraz budowanie jego świadomości ekologicznej. Ma to wpływ na pozytywne doświadczanie świata w tak ważnym okresie życia człowieka, jakim jest dzieciństwo. Akcentami nadającymi głębi formy są zielone dziedzińce, które kreują kameralne przestrzenie do zabaw dla dzieci oraz tworzą łącznik wnętrza z zewnętrzem. Wszystkie sale dydaktyczne posiadają widok na place zabaw i tereny zielone.

Zastosowanie dużych tafli okien podnosi komfort użytkowy przedszkola i zapewnia odpowiednie nasłonecznienie w trakcie użytkowania przestrzeni przez dzieci. Istotnym elementem budynku w kwestii jego późniejszego użytkowania jest jego ekonomiczność i energoefektywność. Kluczem koncepcji jest zastosowanie ogrodów wertykalnych, jak również zielonego dachu, co pozwoliło zwiększyć udział powierzchni biologicznie czynnych w całym założeniu. Przez to obiekt staje się przyjazny dla środowiska i odpowiada na rygorystyczne zapisy MPZP, zmniejszając także ślad węglowy. Nieskomplikowana konstrukcja ma na celu zlikwidowanie mostków cieplnych oraz ograniczenie kosztów inwestycji.

Zobacz nasze projekty:
crossmenu