Apartamentowiec 64M

Kategoria: Mieszkalne, Usługowe

Powierzchnia: 5700 m2

Zespół: Krystian Zagródka, Anna Motyka, Patrycja Baran, Justyna Jastrzębska

Inwestor: Prywatny

Rok: 2022

Zobacz nasze projekty:
crossmenu